bencinski motor (Ottov motor)

Bencinski motor ima za gorivo zmes bencina in zraka. Zmes bencina in zraka nastaja v uplinjaču. Ko bat stisne zmes, jo električna iskra vžge.

Na spodnji sliki so prikazani sestavni deli motorja.

Opazuj spodnjo animacijo. Pozoren bodi na bat, ojnico in ročično gred. Po opazovanju reši naslednjo nalogo.

Ko bat pride iz zgornje točke valja do spodnje točke valja naredi en TAKT.

 

Reši spodnjo nalogo.

Na prvi sliki so prikazani sestavni deli štiritaktnega motorja. Poglej si spodnjo sliko sestavnih delov dvotaktnega motorja in premisli, če se sestava dvotaktnega motorja razlikuje od sestave štiritaktnega motorja.


Poglej si spodnji ppt, ki prikazuje delovanje dvotaktnega in štiritaktnega motorja ter odgovori na spodnje vprašanje.

 

Nazadnje primerjajmo uporabnost in težo dvotaktnih in štiritaktnih motorjev. Iz spodnje tabele vidimo, da ima dvotaktni motor manjšo težo kot štiritaktni motor.  Dvotaktni motorji imajo manjšo težo, ker imajo manj sestavnih delov in so ponavadi manjše velikosti.