O strani TIT 8

Spletna stran TIT 8 je nastala v okviru projektnega dela pri  predmetu IKT v izobraževanju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Mentorja sta dr. Rugelj Jože in mag. Žerovnik Alenka

avtorici strani: Kosec Špela in Rozman Tanja

Odločili sva se, da na spletni strani predstaviva dve temi, ki sta v šoli morda obravnavani premalo povezano. To sta temi gonila in motorji. V poglavju gonila so podrobno opisana verižno, zobniško in jermensko gonilo. Predstavljeni so osnovni pojmi, ki so povezani z gonili (prestavno razmerje, reduktor, multiplikator). V poglavju motorji pa najdete informacije o delovanju bencinskega in dizelskega motorja ter zanimivosti, povezane z motorizacijo.

V učnem načrtu so navedeni naslednji učni cilji, ki jih obravnavamo pri gonilih in motorjih. Učenci:

  • proučijo vlogo gonil v strojih kot vezni sklop med motorjem in ostalimi deli stroja,
  • opredelijo in razložijo vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter pojasnijo pomen maziv,
  • na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih analizirajo in opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev),
  • ugotovijo uporabnost gonil na strojih in napravah,
  • pozna gonila na kolesu in računa prestavno razmerje,
  • ugotovijo, da se v praksi ne moremo opirati samo na lastno moč in potrebujemo dodatne vire moči,
  • proučijo sestavo in delovanje motorjev z notranjim zgorevanjem (štiritaktni bencinski, dizelski, dvotaktni) in razložijo njihovo delovanje,
  • opredelijo prednosti in slabosti posameznih vrst motorjev,
  • uvrstijo fosilna goriva med neobnovljive vire energije, proučijo vplive motorizacije na okolje in utemeljijo ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov.